کد خبر: ۱۲۳۹۷
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۶
عکس:رضا آزاد
صبح امروز معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ بازدید کرد .
بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از چند طرح بهداشتی و درمانی شهرستان سبزوار بزرگ
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: